znanja

0
Vodik kao proteinski i čisti nosilac energije privukao je veliku pažnju u potrazi za održivim energetskim rezultatima. Elektroliza, proces pretvaranja vode u vodonik i kisik pomoću električne struje, igra središnju ulogu u proizvodnji vodika.
DSA (dimenzionalno stabilne anode) anode su vrsta elektroda koja se koristi u elektrohemijskim procesima, koju karakteriše njihova stabilnost i kontinuitet tokom elektrolize. Za razliku od tradicionalnih anoda, DSA anode su dizajnirane da odbijaju oštru okolinu i održavaju svoj strukturni integritet tokom dužih godina upotrebe.
40